Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ustalenie numeru porządkowego (adresu)

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 11, tel. 42 213 96 60 wew. 123

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

 

Sposób załatwienia sprawy:

Sprawę można załatwić składając wniosek w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice lub przesyłając wniosek pocztą.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

Postępowanie o ustaleniu numeru porządkowego:

Urząd dokona oceny twojego wniosku oraz załączników. Następnie ustali numer porządkowy i zawiadomi cię o jego nadaniu. Numery porządkowe ustala się budynkom mieszkalnym oraz innym budynkom przeznaczonym do stałego lub czasowego przebywania ludzi, dotyczy to w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

 

Zalecane załączniki:

Na działce dla pojedynczego budynku ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków nie trzeba składać żadnych załączników.

Jeśli na działce znajduje się kilka wybudowanych budynków ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków zaleca się złożenie wniosku wraz z mapą ewidencyjną, na której należy zaznaczyć budynek, któremu to ma zostać nadany numer porządkowy.

Dla budynku będącego w trakcie budowy lub prognozowanego do wybudowania zaleca się dołączyć do wniosku kopię projektu zagospodarowania działki (element projektu budowlanego) lub inną mapę poglądową działki z naniesionym budowanym lub prognozowanym budynkiem.

 

Opłaty:

Ustalenie numeru porządkowego nie wymaga opłaty skarbowej, chyba że występujesz przez pełnomocnika wówczas musisz dokonać opłaty skarbowej  17 zł. Opłaty możesz dokonać w kasie urzędu lub na konto urzędu gminy. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego otrzymasz zgodnie z KPA nie później niż w terminie miesiąca (zazwyczaj termin ten nie przekracza 14 dni).

 

Obowiązek w zakresie umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym:

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu - na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

 

Formularze:

PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego (pdf) (752,05KB)