Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości/wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 22, tel. 42 213 96 60 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (Stanowisko d/s gospodarki gruntami)

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.10.2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych z dnia 29.08.2003 r.

Opłaty:

na podstawie art.4 ustawy "o opłatach skarbowych " z dnia 16.11.2006

  • za wydanie zaświadczenia - 17 zł,
  • wniosek- bez opłat

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni od daty wpływu wniosku.

Dokumenty

  • Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości/wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości (do pobrania w Urzędzie Gminy Pabianice w pok. 17) z poniższymi załącznikami. (wymagany)
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości (np. akt. notarialny, odpis z KW, wypis z ewidencji gruntów) (do wglądu)

Formularze: