Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 15, tel. 42 213 96 60

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opłaty:
brak opłat

Termin odpowiedzi:

Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej doręcza się wnioskodawcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej.

Dokumenty
  • Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej. (wymagany)

Formularze:

DOCXWzór wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej. (doc) (16,53KB)
PDFWzór wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej. (pdf) (166,87KB)

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy