Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 11, tel. 42 213 96 60 wew. 123

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Sposób załatwienia sprawy:

Sprawę można załatwić składając wniosek w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice lub przesyłając wniosek pocztą. Do wniosku powinieneś załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.
Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić dodatkowo 17 zł.
Opłaty możesz dokonać w kasie urzędu lub na konto urzędu gminy. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. 

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie otrzymasz zgodnie KPA nie później niż w terminie 7 dni.

Formularze: