Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 11, tel. 42 213 96 60 wew. 123

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Sposób załatwienia sprawy:

Sprawę można załatwić składając wniosek w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice lub przesyłając wniosek pocztą. Do wniosku powinieneś załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. 

Kto może otrzymać wypis i wyrys:

Każdy ma prawo otrzymać wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zatem, jeśli chcesz otrzymać wypis lub wyrys z planu miejscowego, to nie musisz podawać powodu czy uzasadniać złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynosi:
W zależności od liczby stron dla wypisu do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł.
Od wyrysu – 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 (nie więcej niż 200 zł).
W przypadku wypisu i wyrysu z planu miejscowego ustalenie kwoty do zapłaty jest dość utrudnione. Otóż, nie zawsze wiadomo ile stron będzie miał wypis i wyrys przed jego przygotowaniem. Przed złożeniem wniosku możesz w urzędzie gminy uzyskać informację o wysokości opłaty skarbowej. Jeśli przy składaniu wniosku zapłaciłeś za mało za wydanie wypisu i wyrysu to zostaniesz o tym poinformowany. Wypis i wyrys z planu miejscowego otrzymasz po dopłacie wymaganej kwoty.
Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić dodatkowo 17 zł.
Opłaty możesz dokonać w kasie urzędu lub na konto urzędu gminy. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. 

Termin załatwienia sprawy:

Wypis i wyrys otrzymasz zgodnie z KPA nie później niż w terminie miesiąca (zazwyczaj termin ten nie przekracza 7 dni). 

Formularze: