Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.02.06.2020 - Informacja o zebraniu materiału dowodowego

Pabianice, dnia 24.02.2020 r.

    
OŚN.6220.02.06.2020    

Urząd Gminy Pabianice informuje o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wniosku Wiesława Drelicha – Archidiecezja Łódzka, reprezentowanego przez ATMO PROJEKT z dnia 20.01.2020 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Porszewice I, na działkach nr ew. 108/10, 108/11, 108/13, 108/14 obręb Porszewice, Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki, woj. Łódzkie.

W związku z powyższym informuję, iż na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133.) zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Jednocześnie informuję, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w sprawie.

Z w/w aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 w Pabianicach pokój nr 22 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego pisma do wiadomości publicznej.

Wójt Gminy Pabianice
Marcin Wieczorek

 

Sprawę prowadzi Ksawery Rydzyński; Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tel. 42 213 96 60 (pok. 22).