Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.02.24 - Wyniki konsultacji nazw ulic w miejscowości Bychlew

Wójt Gminy Pabianice
ogłasza

wynik  konsultacji  z zarządzonych i przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bychlew w sprawie nadania nazw trzech ulic w miejscowości Bychlew, tj. drodze Bychlew-Terenin, Bychlew-Jadwinin oraz drogom na terenie nowo powstałego osiedla tzw. „Dolinia Pabianki”.

Zgodnie z zarządzeniami  nr 118/2019 i nr 119/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21 listopada 2019 r.  ustalono, że konsultacje przeprowadzone zostały w dwóch formach tj. zebrania wiejskiego  i zbierania ankiet 
oraz  formie elektronicznej w terminie od 02.01.2020 r. do 21.02.2020 r.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji w formie zebrania wiejskiego i ankiet na terenie sołectwa Bychlew stwierdzono:

1. W sprawie nadania nazwy drogi Bychlew-Terenin, propozycja: ul. Gen. Aleksandra Arkuszyńskiego:

-liczba uprawnionych  do głosowania           - 700 osób

-liczba obecnych w głosowaniu                     - 55  osób

-liczba biorących udział w głosowaniu          - 53 osób

-liczba wydanych ankiet                                - 19

-liczba ankiet ważnych                                  - 19

-liczba głosów „Jestem za”                            - 37 

-liczba głosów „Jestem przeciw ”                  - 14

-liczba głosów „Wstrzymuję się”                   - 21

 

2. W sprawie nadania nazwy drogi Bychlew-Jadwinin:

a) propozycja: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej:

-liczba uprawnionych  do głosowania           - 700 osób

-liczba obecnych w głosowaniu                     - 55  osób

-liczba biorących udział w głosowaniu          - 52  osób

-liczba wydanych ankiet                                - 47

-liczba ankiet ważnych                                  - 47

-liczba głosów „Jestem za”                            - 24 

-liczba głosów „Jestem przeciw ”                  - 55

-liczba głosów „Wstrzymuję się”                   - 20

 

b) propozycja: ul. Krzywa:

- liczba uprawnionych  do głosowania           - 700 osób

- liczba obecnych w głosowaniu                     - 55  osób

- liczba biorących udział w głosowaniu          - 49  osób

- liczba wydanych ankiet                                - 25

- liczba ankiet ważnych                                  - 12

- liczba głosów „Jestem za”                            - 22 

- liczba głosów „Jestem przeciw ”                  - 22

- liczba głosów „Wstrzymuję się”                   - 17

 

 

 

 

 

c) propozycja: ul. Nowa:

-liczba uprawnionych  do głosowania           - 700 osób

-liczba obecnych w głosowaniu                     - 55  osób

-liczba biorących udział w głosowaniu          - 55  osób

-liczba wydanych ankiet                                - 17

-liczba ankiet ważnych                                  - 17

-liczba głosów „Jestem za”                            - 48 

-liczba głosów „Jestem przeciw ”                  - 7

-liczba głosów „Wstrzymuję się”                   - 17

 

d) propozycja: ul. Spacerowa:

-liczba uprawnionych  do głosowania           - 700 osób

-liczba obecnych w głosowaniu                     - 55  osób

-liczba biorących udział w głosowaniu          - 54  osób

-liczba wydanych ankiet                                - 2

-liczba ankiet ważnych                                  - 2

-liczba głosów „Jestem za”                            - 3  

-liczba głosów „Jestem przeciw ”                  - 5

-liczba głosów „Wstrzymuję się”                   - 48

 

3. W sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej na terenie nowo powstałego osiedla
tzw. Dolina Pabianki
propozycja: ul. Dolina Pabianki:

-liczba uprawnionych  do głosowania           - 700 osób

-liczba obecnych w głosowaniu                     - 55  osób

-liczba biorących udział w głosowaniu          - 54  osób

-liczba wydanych ankiet                                - 3

-liczba ankiet ważnych                                  - 3

-liczba głosów „Jestem za”                            - 49 

-liczba głosów „Jestem przeciw ”                  - 0

-liczba głosów „Wstrzymuję się”                   - 8

      

Należy podkreślić, że pomimo powiadomienia mieszkańców zarówno na stronach internetowych Urzędu Gminy w Pabianicach, jak poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicach informacyjnych ich zainteresowanie udziałem w konsultacjach było niewielkie.

  

 

Pabianice, dnia  24.02.2020 r.

……………………………………………………………………..                              

/miejscowość ,dzień/

 

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

PDFWynik konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw trzech ulic w miejscowości Bychlew (582,49KB)