Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 6, tel. 42 213 96 60 wew. 132

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych (Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych).

Opłaty:
Opłat nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Uwagi:
Zaświadczenie wydaje się na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów. Zaświadczenia wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej. Odbiór zaświadczenia - osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano PESEL wyborcy. Formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Dokumenty

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (wymagany)

Formularze: