Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 6, tel. 42 213 96 60 wew. 132

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych (Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych).

Opłaty:
Opłata skarbowa: - od decyzji - 10 zł

Termin odpowiedzi:
Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dokumenty

  • Wniosek o zameldowanie na pobyt stały (wymagany)
  • Formularz meldunkowy:Zgłoszenie pobytu stałego (wymagany)
  • Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności przedstawione w uzasadnieniu wniosku (jeżeli są w posiadaniu wnioskodawcy)

Formularze:

Uwagi:
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy, natomiast formularz meldunkowy jest obowiązkowy.
Wniesienie opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 14) lub na konto bankowe.