Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 6, tel. 42 213 96 60 wew. 132

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych (Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych).


Opłaty:
Opłat nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie - "od ręki". W przypadku nie spełnienia przesłanek do zameldowania - do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie zameldowania.

Dokumenty

  • Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, potwierdzony przez wynajmującego, najemcę, osobę, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu (wymagany)
  • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoba niepełnoletnia - skrócony odpis aktu urodzenia) (do wglądu)
  • Książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji przedpoborowych (dotyczy osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony) (do wglądu)

Formularze:


Formularz zgłoszenia meldunkowego jest obowiązkowy.
Osoba, która się zameldowała otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania.