Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie osobie zainteresowanej pełnego odpisu przetworzonych danych dotyczących tej osoby (ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych)

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 6, tel. 42 213 96 60 wew. 132

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych (Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych).

Opłaty:
Opłata skarbowa:
- od zaświadczenia - 17,00 zł

Termin odpowiedzi:
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:
Zażalenie wnosi się do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Uwagi:
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Pełny odpis przetworzonych danych wydaje się w formie zaświadczenia. Zaświadczenie to może mieć formę wydruku z aktualnego programu informatycznego.
Wniesienie opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 14) lub na konto bankowe

Dokumenty

  • Wniosek o wydanie pełnego odpisu przetworzonych danych dotyczących wnioskodawcy (wymagany)

Formularze: