Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie dowodu osobistego

UWAGA: Od 27 lipca 2021 r. nie można złożyć wniosku za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 6, tel. 42 213 96 60 wew. 132 

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych (Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych).

Opłaty:
brak opłat

Termin odpowiedzi:
Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmawiającej wydania dowodu osobistego.

Uwagi:
Formularz wniosku jest obowiązkowy.
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.
Osoba małoletnia składa wniosek i odbiera dowód osobisty w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.


Dokumenty:

  • Wniosek o wydanie dowodu osobistego (wymagany)
  • Jedna aktualna fotografia o wym. 35 x 45 mm, (wymagany)

Formularze: