Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 6, tel. 42 213 96 60 wew. 132

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych (Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych).

Opłaty:
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych - 31,00 zł.1)

1) nie dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 44h ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz.960, z późn. zm.)

Termin odpowiedzi:
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmawiającej udostępnienia.

Uwagi:
Sporządzenie wniosku na załączonym formularzu jest obowiązkowe. Dane są udostępniane, jeżeli żądanie wynika wprost z przepisów prawa lub jeżeli wnioskodawca wskaże wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączy stosowny dokument.

Dokumenty

  • Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. (wymagany)
  • Dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osoby (wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów), jeżeli wnioskodawca taki dokument posiada

Formularze: