Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie spisu wyborców

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 6, tel. 42 213 96 60 wew. 132

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych (Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych).

Opłaty:
Opłat nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Udostępnianie następuje niezwłocznie.
W przypadku wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w spisie – wydanie decyzji następuje w ciągu ...* od dnia wniesienia reklamacji.

* Terminy:

* wydania decyzji w sprawie reklamacji:
2 dni - w wyborach do Sejmu i Senatu
48 godzin - w wyborach Prezydenta RP
3 dni - w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2 dni - w referendum ogólnokrajowym

* złożenia skargi do sądu:
2 dni - w wyborach do Sejmu i Senatu
3 dni - w wyborach prezydenta RP oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego
3 dni - w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
2 dni - w referendum ogólnokrajowym

Tryb odwoławczy:
Na decyzję w sprawie odmowy uwzględnienia reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu, wnoszący reklamacje lub osoba skreślona ze spisu może wnieść skargę do Sądu Rejonowego w Pabianicach, za pośrednictwem wójta, w terminie ...* od dnia doręczenia decyzji.

* Terminy:

* wydania decyzji w sprawie reklamacji:
2 dni - w wyborach do Sejmu i Senatu
48 godzin - w wyborach Prezydenta RP
3 dni - w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2 dni - w referendum ogólnokrajowym

* złożenia skargi do sądu:
2 dni - w wyborach do Sejmu i Senatu
3 dni - w wyborach prezydenta RP oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego
3 dni - w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
2 dni - w referendum ogólnokrajowym


Uwagi:
Spis udostępnia się do wglądu w miejscu i czasie podanym do publicznej wiadomości przez wójta niezwłocznie po sporządzeniu spisu. Formularz wniosku jest obowiązkowy.

Dokumenty:

  • Wniosek o wydanie osobie zainteresowanej pełnego odpisu przetworzonych danych dotyczących tej osoby (ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych)
  • Wniosek o udostępnienie spisu wyborców w referendum ogólnokrajowym
  • Wniosek o udostępnienie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

Formularze: