Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie rejestru wyborców

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 6, tel. 42 213 96 60 wew. 132

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych (Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych).

Opłaty:
Opłat nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Udostępnienie rejestru wyborców następuje niezwłocznie. W przypadku wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców - wydanie decyzji następuje w ciągu 3 dni od dnia wniesienia reklamacji.

Tryb odwoławczy:
Na decyzję w sprawie odmowy uwzględnienia reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru, wnoszący reklamacje lub osoba skreślona z rejestru może wnieść skargę do Sądu Rejonowego w Pabianicach, za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Formularz wniosku jest obowiązkowy.

Dokumenty:

  • Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców (wymagany) 

Formularze: