Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-02-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2020

Wójta Gminy Pabianice

z dnia 27.02.2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r., poz. 506,1309, 1571,1696,1815) oraz na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570, 2020) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwały Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2019 w sprawie ustalenia Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspieranie zadań publicznych w zakresie realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2020.

2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Pabianice
Marcin Wieczorek

PDF   Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-02-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku. (557,59KB)
PDFZarządzenie 24/2020 - załącznik (1,17MB)