Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-03-2020 w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Pabianicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pabianice i ustanowienia dni pracy bez przyjęć i obsługi interesantów

Zarządzenie nr 32/2020
WÓJTA GMINY PABIANICE
z dnia 14 marca 2020 roku

w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Pabianicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pabianice i ustanowienia dni pracy bez przyjęć i obsługi interesantów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 i poz. 1571), art. 94 pkt 4, art. 207 § 1, § 2 pkt 1 i 3, art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) oraz w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), Wójt Gminy Pabianice, zarządza  co następuje:

§ 1. 1. Od dnia 16 marca 2020 r. nie będzie możliwości osobistego załatwienia spraw na stanowiskach merytorycznych w Urzędzie Gminy w Pabianicach i jednostkach organizacyjnych Gminy Pabianice.

2. Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Pabianicach oraz jednostki organizacyjne podległe Wójtowi Gminy Pabianice będą pracowały w trybie pracy wewnętrznej, bez przyjęć i obsługi interesantów.

§ 2. Obsługa interesanta możliwa będzie tylko telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu w godzinach pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

§ 3.  Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pabianicach.

Wójt Gminy Pabianice
Marcin Wieczorek

PDF   Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-03-2020 w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Pabianicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pabianice i ustanowienia dni pracy bez przyjęć i obsługi interesantów (369,92KB)