Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/207/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Polskiemu Związkowi Działkowców stowarzyszeniu ogrodowemu Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2176), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Polskiemu Związkowi Działkowców stowarzyszeniu ogrodowemu, Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy monitoringu na terenie Ogrodu. § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2020 r. w wysokości 10.000,00 zł. § 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców stowarzyszeniem ogrodowym, Rodzinnym Ogrodem Działkowym „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach a Gminą Pabianice. 2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXVII/207/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Polskiemu Związkowi Działkowców stowarzyszeniu ogrodowemu Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach.pdf (113,75KB)

PDFUchwała Nr XXVII/207/2020 - protokół głosowania (33,38KB)