Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.05.14 - Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice

Ogłoszenie nr 539835-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.

Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Numer referencyjny: DPP.271.4.2020

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-10, godzina: 12:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu (241,81KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (617,93KB)
ZIPZałącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Piątkowisko, ul. Cynkowa) (35,09MB)
ZIPZałącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Piątkowisko, ul. Parkowa) (49,24MB)
ZIPZałącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Rydzyny, dz.30/2) (35,69MB)
ZIPZałącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Rydzyny dz. 61/2) (6,17MB)
ZIPZałącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Wola Żytowska) (27,67MB)
ZIPZałącznik Nr 1a do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy (6,28MB)
PDFZałącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór Projektu umowy dla części I (568,86KB)
PDFZałącznik Nr 2a do SIWZ - Wzór Projektu umowy dla części II (564,47KB)
PDFZałącznik Nr 2b do SIWZ - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (294,72KB)
PDFZałącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór Formularza Ofertowego dla części I (320,43KB)
PDFZałącznik Nr 3a do SIWZ - Wzór Formularza Ofertowego dla części II (320,49KB)
PDFZałącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (276,23KB)
PDFZałącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu (274,84KB)
PDFZałącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej (289,25KB)
PDFZałącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu robót budowlanych (277,42KB)
PDFZałącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób (271,80KB)

PDFModyfikacja SIWZ (2020.05.28) (287,67KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (2020.05.28) (20,87KB)

PDFModyfikacja SIWZ (2020.06.01) (929,09KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (2020.06.01) (192,77KB)
 

PDFOdpowiedzi na zapytania do SIWZ oraz modyfikacja SIWZ (03.06.2020) (324,20KB)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ "Dokumentacja projektowa"- po modyfikacjach z dnia 03.06.2020 (ul. Cynkowa, Piątkowisko) (31,67MB)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ "Dokumentacja projektowa"- po modyfikacjach z dnia 03.06.2020 (ul. Parkowa,Piątkowisko) (29,04MB)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ "Dokumentacja projektowa"- po modyfikacjach z dnia 03.06.2020 (Rydzyny, dz.61/2) (4,72MB)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ "Dokumentacja projektowa"- po modyfikacjach z dnia 03.06.2020 (Rydzyny, dz. 30/2) (11,80MB)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ "Dokumentacja projektowa" - po modyfikacjach z dnia 03.06.2020 (Wola Żytowska) (26,97MB)
ODTZałącznik nr 3 do SIWZ (wersja do edycji) (290,41KB)
ODTZałącznik nr 3a do SIWZ (wersja do edycji) (290,97KB)
ODTZałącznik nr 4 do SIWZ (wersja do edycji) (277,73KB)
ODTZałącznik nr 5 do SIWZ (wersja do edycji) (276,28KB)
ODTZałącznik nr 6 do SIWZ (wersja do edycji) (276,84KB)
ODTZałącznik nr 7 do SIWZ (wersja do edycji) (277,66KB)
ODTZałącznik nr 8 do SIWZ (wersja do edycji) (276,81KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (03.06.2020) (20,86KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert (283,61KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert - sprostowanie (333,65KB)

PDFOgłoszenia o wyniku postępowania (288,77KB)