Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.05.25 - Porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad XXVIII  sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 25.05.2020  r. o godz. 10.00  w Szkole Podstawowej w Petrykozach.

 

 1. Otwarcie obrad XXVIII  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach za rok 2019.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
 8. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swoje zadania na terenie Gminy Pabianice w roku 2019.
 9. Przedłożenie raportu o stanie gminy.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice – Uchwała NR XXVIII/A/2020
  2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części Bychlew – Uchwała Nr XXVIII/B/2020
  3. nadania nazw czterem drogom w miejscowości Bychlew – Uchwała Nr XXVIII/C/2020
  4. udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu – Uchwała Nr XXVIII/D/2020
  5. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2010 r. – Uchwała Nr XXVIII/E/2020
  6. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXVIII/F/2020
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024 - Uchwała Nr XXVIII/G/2020
 11. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 12. Komunikaty i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad sesji.