Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII/213/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3, art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji z budżetu Gminy Pabianice w wysokości 32.000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące) dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup respiratora. § 2. Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej z beneficjentem. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII/213/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.pdf (106,90KB)