Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX/221/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713) uchwala się co następuje:

§ 1. 1 Wyraża się zgodę na wykup na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości gruntowej położonej w Kudrowicach składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 155/2 o powierzchni 0.0156 ha uregulowanej w księdze wieczystej oznaczonej nr LD1P/00009101/8 z przeznaczeniem na cele infrastruktury wodociągowej.
2. Przedmiot wykupu, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do nieniejszej uchwały.

§ 2. Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości poniesie Gmina Pabianice.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXX/221/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice..pdf (368,67KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXX/221/2020.docx (220,79KB)