Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.08.31 - Porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad XXXIII  sesji Rady Gminy Pabianice w dniu  31 sierpnia 2020  r. o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy w Pabianicach 

1. Otwarcie obrad XXXIII  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi do protokołu z poprzedniej  sesji.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
6. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/21
7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji inwestycji gminnych zapisanych w budżecie gminy.
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) określenia średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie Pabianice na rok szkolny 2020/2021 – Uchwała Nr XXXIII/A/2020
b) wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice – Uchwała Nr XXXIII/B/2020 
c) zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXXIII/C/2020
d) zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXXIII/D/2020 
e) zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXXIII/E/2020 
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024- Uchwała Nr XXXIII/F/2020 

9. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych. 
10. Komunikaty i sprawy różne. 
11. Zamknięcie obrad sesji.