Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/233/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713) uchwala się co następuje:

§ 1. 1 Wyraża się zgodę na wykup na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości gruntowej położonej w Kudrowicach składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 75/2 o powierzchni 0.0900 ha uregulowanej w księdze wieczystej oznaczonej nr LD1P/00014862/8.
2. Przedmiot wykupu, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Koszty związane z przeniesien własności nieruchomości poniesie Gmina Pabianice.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

DOCXUzasadnienie XXXIII/233/2020.docx (5,46KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXIII/233/2020.docx (397,35KB)