Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.09.09 - Informacja o zamiarze przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Wójt Gminy Pabianice jako zarządca drogi gminnej nr 108278E w miejscowości Hermanów informuje, że Gmina Pabianice opracowuje dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej nr 108278E w Hermanowie z zamiarem wykonywania robót budowlanych nie wcześniej niż w roku 2021.
 

W ramach wyżej wymienionej przebudowy drogi powstaje obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego (na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471), lecz Gmina Pabianice wystąpi z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z tego obowiązku.

Chcąc rozeznać zainteresowanie operatorów telekomunikacyjnych budową takiego kanału w drodze gminnej w Hermanowie, umieszcza się tę informację na stronie BIP Gminy Pabianice na okres 14 dni. O ile w ciągu tego okresu nie zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału w tej lokalizacji, to Gmina Pabianice wystąpi do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem jw.

Zgodnie z art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zainteresowani udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym powinni kierować zgłoszenia w terminie 14 dni od publikacji tej informacji na stronie BIP Gminy Pabianice w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95–200 Pabianice.