Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.09.10 - Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Pabianicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łodzi oraz Szkoły Specjalnej w Łasku.

Pabianice 09. 09. 2020 r.

 

Znak: OKS.271. 2 .2020

Wójt Gminy Pabianice

zaprasza do złożenia oferty na:

wykonanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Pabianicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łodzi oraz Szkoły Specjalnej w Łasku.

Niniejsze zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro będzie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dowóz i odwóz średnio miesięcznie trzech  uczniów  niepełnosprawnych z niepełnosprawnością umysłową/z trudnościami w poruszaniu się, na trasie długości 60 km: Pawlikowice - Janowice – Żytowice – Wola Żytowska - Kudrowice – Petrykozy - Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach ul. Pułaskiego 32.

Dowóz i odwóz jednego ucznia niepełnosprawnego z trudnościami w porozumiewaniu się oraz samodzielnym poruszaniu (odpowiedni fotelik samochodowy i wózek spacerowy zostanie udostępniony przez rodziców), na trasie  o łącznej długości 44 km: Petrykozy –  Niepubliczna Podstawowa Kolorowa Szkoła, Łódź, ul. Żabia 10/12.

Dowóz i odwóz jednego ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym z trudnościami w porozumiewaniu się, na trasie o łącznej długości 35 km: ul. Stadionowa w Piątkowisku – Szkoła Specjalna w Łasku, ul. Mickiewicza 6.

Do realizacji zamówienia nie są wymagane specjalne pojazdy przystosowane do przewożenia osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wykonawca podczas realizacji usługi przewozowej, ma obowiązek zapewnić opiekuna dla przewożonych uczniów, do obowiązków którego należeć będzie pomoc przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdu oraz pomoc w pokonaniu trasy z samochodu do szkoły.

2. Okres realizacji usług: 1 października 2020 – 26 czerwca 2021 r.

3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę aktualnej licencji na przewóz osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. 875 )

4. Kryteria wyboru oferty: cena 100 %

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 września 2020 r do godz. 1400 w formie:

pisemnej /osobiście, listownie/ lub elektronicznie na adres:

GMINA PABIANICE

 z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21

95-200 Pabianice

        e-mail:  gmina@pabianice.gmina.pl

7. Warunki płatności: płatność miesięczna nastąpi po zakończeniu każdego miesiąca realizacji usługi, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Gmina Pabianice zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia w sytuacji kiedy najtańsza oferta będzie przewyższać ilość środków zarezerwowanych w budżecie i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalnych oferentów na przygotowanie oferty.

 

Wójt Gminy Pabianice

/-/ Marcin Wieczorek

PDFZapytanie ofertowe - Dowóz uczniów niepełnosprawnych (176,71KB)
DOCXFormularz ofertowy - Dowóz uczniów niepełnosprawnych (15,92KB)