Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.09.18 - Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pabianice w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438918-2020:TEXT:PL:HTML

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Pabianice w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Numer referencyjny: OŚN.271.2.2020

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 18.09.2020 r. (155,62KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (349,57KB)
PDFZałącznik Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (117,67KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SIWZ – Wzór umowy (141,18KB)
PDFZałącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór Formularza ofertowego (53,95KB)
PDFZałącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia JEDZ składanego wraz z ofertą (154,13KB)
DOCZałącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia JEDZ składanego wraz z ofertą (wersja edytowalna) (183,50KB)
PDFZałącznik Nr 5  do SIWZ – Wzór informacji, że Wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej (40,93KB)
PDFZałącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór wykazu usług (34,18KB)
PDFZałącznik Nr 7  do SIWZ – Wzór wykazu narzędzi (41,11KB)
PDFZałącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór oświadczenia w zakresie określonym w rozdziale VIII, pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ (40,08KB)
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy powierzenia danych osobowych (58,12KB)

PDFOdpowiedzi na zapytania do SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ - pismo z dnia 12.10.2020 r (129,04KB)
PDFSprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do opublikowanie w DUUE w dniu 12.10.2020 (74,44KB)

PDFSprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 16.10.2020 r. (68,86KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert (40,15KB)

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania (40,11KB)