Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.09.28 - Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 28 września 2020  r. o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy w Pabianicach

 1. Otwarcie obrad XXXIV  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 6. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXXIV/A/2020
  2. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXXIV/B/2020
  3. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXXIV/C/2020
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024- Uchwała Nr XXXIV/D/2020
  5. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Pabianice – Uchwała Nr XXXIV/E/2020
 8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 9. Komunikaty i sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad sesji.