Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.10.01 - Nabór wniosków na realizację zadań polegających na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice

Pabianice, dnia 01.10.2020 r.

 

Informacja Wójta Gminy Pabianice


Na podstawie Uchwały Nr VI/41/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice, Wójt Gminy Pabianice informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania na rok 2021, w nieprzekraczalnym terminie do 15 października br.

1. Wniosek powinien zawierać:
- nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe wnioskodawcy ubiegającego się o dotację;
- termin i miejsce realizacji projektu oraz przewidywaną liczbę uczestników ( zawodników) ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania w rozbiciu na poszczególne dyscypliny sportowe i sekcje;
- wskazanie numeru rachunku bankowego podmiotu.

2. Do wniosku należy dołączyć:
- statut wnioskodawcy;
- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego wnioskodawcy;
- informację o wcześniejszej działalności wnioskodawcy, w zakresie realizacji zadań zleconych,
- informację o posiadanej kadrze trenersko-instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.