Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.10.15 - Dotacje do instalacji fotowoltaicznych - Lista wniosków zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania oraz lista rezerwowa

Wójt Gminy Pabianice dziękuje za duże zainteresowanie naszym programem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2020-2021.

Do dnia 30 września 2020 roku wpłynęło 296 wniosków. W związku z przeznaczeniem w budżecie Gminy w 2021 roku kwoty 3.000.000,00 zł na dofinansowanie, do dalszego rozpatrywania zostały zakwalifikowanych 170 wniosków. 45 wniosków umieściliśmy na liście rezerwowej – do dalszego procedowania w przypadku gdyby zostały wolne środki.

Przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania oraz listę rezerwową wniosków (dotacja zostanie przyznana w przypadku niedostarczenia niezbędnych dokumentów przez właścicieli nieruchomości zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania):

L.p.

Adres nieruchomości

Kwota dofinansowania

1

Porszewice 5

23981,48

2

Górka Pabianicka 64a

13811,93

3

Żytowice 27

20352,50

4

Bychlew 61A

12962,96

5

Żytowice 29C

13663,45

6

Piątkowisko, ul. Stadionowa 33

15000,00

7

Piątkowisko, ul. Cynkowa 46A

12830,95

8

Kudrowice 35G

13837,08

9

Majówka 6C

24570,00

10

Piątkowisko, ul. Stadionowa 46

10102,80

11

Bychlew 27A

27000,00

12

Hermanów 21 S

24500,00

13

Kudrowice 31a

15000,00

14

Żytowice 20D

11383,73

15

Wola Żytowska 55

27000,00

16

Piątkowisko, ul. Cynkowa 47F

22921,73

17

Bychlew, ul. Dolina Pabianki 2A

22652,00

18

Kudrowice 66A

12257,68

19

Żytowice 59

24850,00

20

Jadwinin 18H

25861,28

21

Pawlikowice 106

17150,00

22

Piątkowisko 34a

27000,00

23

Rydzyny 94a

23541,35

24

Górka Pabianicka 1/1

18317,09

25

Żytowice 55c

25816,00

26

Janowice 53E

15000,00

27

Pawlikowice 96B

21350,00

28

Wola Żytowska 76

27000,00

29

Wola Żytowska 33

22706,46

30

Piątkowisko 105B

14362,47

31

Kudrowice 67D

21525,00

32

Hermanów 17B

14161,70

33

Kudrowice 166

21843,86

34

Hermanów 21P

24570,00

35

Petrykozy Osiedle, ul. Pasterska 50

25557,70

36

Petrykozy Osiedle, ul. Pasterska 53

14915,11

37

Kudrowice 41A

9352,51

38

Kudrowice 91

15000,00

39

Wola Żytowska 98

23226,38

40

Kudrowice 42F

21471,01

41

Piątkowisko, ul. Cynkowa 57/12

14320,67

42

Bychlew 25

26910,45

43

Kudrowice 64H

14947,91

44

Konin 12

12768,00

45

Świątniki 21A

26745,45

46

Świątniki 18

10228,91

47

Porszewice 27

13564,58

48

Kudrowice 44

13215,25

49

Kudrowice 63

19593,00

50

Piątkowisko 100

18408,48

51

Konin 30

22060,03

52

Pawlikowice 88B

24309,43

53

Kudrowice 73 L

24378,56

54

Górka Pabianicka 64L

12314,40

55

Górka Pabianicka 64E

13286,70

56

Piątkowisko 49A

15000,00

57

Rydzyny 106/16

25620,00

58

Terenin 9

16997,62

59

Petrykozy 19

21658,00

60

Pawlikowice 39A

24591,00

61

Terenin 5B

9934,91

62

Terenin 7

12683,03

63

Terenin 26A

25200,00

64

Hermanów 32

15000,00

65

Rydzyny, ul. Krótka 10

24591,00

66

Hermanów 25C

24591,00

67

Pawlikowice 233

11919,43

68

Rydzyny 47A

15000,00

69

Bychlew, ul. Nowa 40E

11991,00

70

Hermanów 10F

27000,00

71

Kudrowice 35

12387,43

72

Kudrowice 100

21000,00

73

Pawlikowice 26

10889,20

74

Kudrowice 53D

15000,00

75

Hermanów 26

25816,00

76

Majówka 6D

10008,61

77

Bychlew, ul. Nowa 40B

21227,50

78

Kudrowice 62B

22631,78

79

Konin 29A

19230,68

80

Piątkowisko, ul. Platynowa 9

14259,25

81

Bychlew 42

13215,25

82

Bychlew 77

18550,00

83

Władysławów 1 AG

23268,70

84

Świątniki 37F

14259,23

85

Jadwinin 26C

13434,56

86

Piątkowisko, ul. Stadionowa 31

11840,44

87

Bychlew 10B

19950,00

88

Szynkielew 66P

9469,82

89

Petrykozy 37

18611,88

90

Świątniki 7a

11966,57

91

Pawlikowice 38A

27000,00

92

Rydzyny 1

10815,00

93

Bychlew 102

27000,00

94

Rydzyny 89E

12390,00

95

Rydzyny 48 D

17745,00

96

Rydzyny 23/23

27000,00

97

Janowice 13

12250,00

98

Kudrowice 164 B

12285,00

99

Rydzyny 94 AF

26898,15

100

Bychlew, ul. Dolina Pabianki 8A

11445,00

101

Bychlew, ul. Dolina Pabianki 4

23981,47

102

Pawlikowice 32A

27000,00

103

Pawlikowice 31A

24903,90

104

Szynkielew 4G

11686,10

105

Szynkielew 36A

15000,00

106

Świątniki 40

13930,00

107

Żytowice 24a

10185,00

108

Rydzyny 52

14194,44

109

Rydzyny 5d

25925,92

110

Pawlikowice 43 A

13966,40

111

Kudrowice 140

20659,46

112

Szynkielew 65A

12057,50

113

Konin 29 c

12574,14

114

Petrykozy Osiedle, ul. Bacy 21

15945,49

115

Kudrowice 218

23324,00

116

Wola Żytowska 74

16682,21

117

Piątkowisko 90

25816,00

118

Porszewice 24A

23333,10

119

Porszewice 24B

23981,30

120

Petrykozy 35

16275,00

121

Wola Żytowska 1

10504,99

122

Piątkowisko, ul. Złota 9b

11142,55

123

Żytowice 88

23327,50

124

Żytowice 44A

14441,70

125

Żytowice 44

12012,70

126

Piątkowisko 53A

12600,00

127

Petrykozy 22

18720,90

128

Petrykozy Osiedle, ul Pasterska 62

12836,57

129

Petrykozy Osiedle, ul Pasterska 64

12836,57

130

Żytowice 54a

27000,00

131

Wola Żytowska 40

16570,21

132

Kudrowice 20A

19033,50

133

Janowice 20C

22740,20

134

Kudrowice 20

14947,69

135

Porszewice 26

19408,20

136

Kudrowice 41H

12285,00

137

Piątkowisko, ul. Cynkowa 45B

14259,25

138

Porszewice 21

24334,95

139

Piątkowisko, ul. Parkowa 50

12229,00

140

Kudrowice 137

10936,98

141

Piątkowisko, ul. Złota 48

22638,00

142

Szynkielew 11B

23469,18

143

Porszewice 41

13604,63

144

Kudrowice 176

14923,44

145

Wola Żytowska 49

27000,00

146

Konin 24

21291,42

147

Kudrowice 53L

21000,00

148

Świątniki 4

24334,95

149

Piątkowisko, ul. Cynkowa 43G

11550,00

150

Bychlew 34A

18836,30

151

Świątniki 61

24334,95

152

Kudrowice 53W

18315,42

153

Bychlew 38

22456,00

154

Kudrowice 96

21777,77

155

Gorzew 24

14460,60

156

Kudrowice 8A

8476,57

157

Kudrowice 139

24629,62

158

Górka Pabianicka 3B

20759,20

159

Porszewice 26c

15000,00

160

Kudrowice 69

14259,25

161

Janowice 52/1

15000,00

162

Świątniki 6a

13225,89

163

Wola Żytowska 24a

14259,25

164

Pawlikowice 28

10588,15

165

Piątkowisko, ul. Stadionowa 38

11666,20

166

Piątkowisko 64/8

24334,95

167

Bychlew 9a

13935,18

168

Kudrowice 97

13365,80

169

Górka Pabianicka 64K

11364,50

170

Janowice 29

12836,57

 

Lista rezerwowa:

 

L.p.

Adres nieruchomości

 

1

Hermanów 18

Lista rezerwowa

2

Hermanów 9A

Lista rezerwowa

3

Hermanów 9D

Lista rezerwowa

4

Wysieradz 2

Lista rezerwowa

5

Janowice 52/19

Lista rezerwowa

6

Rydzyny 79

Lista rezerwowa

7

Pawlikowice 83A

Lista rezerwowa

8

Hermanów 33

Lista rezerwowa

9

Bychlew 16

Lista rezerwowa

10

Żytowice 84A

Lista rezerwowa

11

Rydzyny, ul. Szeroka 10

Lista rezerwowa

12

Górka Pabianicka 64H

Lista rezerwowa

13

Kudrowice 42J

Lista rezerwowa

14

Pawlikowice 35E

Lista rezerwowa

15

Rydzyny 34B

Lista rezerwowa

16

Petrykozy 10A

Lista rezerwowa

17

Rydzyny, ul. Szeroka 8A

Lista rezerwowa

18

Rydzyny 90A

Lista rezerwowa

19

Wysieradz 13a

Lista rezerwowa

20

Jadwinin 45A

Lista rezerwowa

21

Szynkielew 78/8

Lista rezerwowa

22

Rydzyny 30A

Lista rezerwowa

23

Pawlikowice 99C

Lista rezerwowa

24

Władysławów 7D

Lista rezerwowa

25

Kudrowice 101

Lista rezerwowa

26

Pawlikowice 30

Lista rezerwowa

27

Pawlikowice 224 B

Lista rezerwowa

28

Hermanów 9

Lista rezerwowa

29

Petrykozy 49

Lista rezerwowa

30

Janowice 18g

Lista rezerwowa

31

Piątkowisko 62

Lista rezerwowa

32

Piątkowisko, ul. Stadionowa 59

Lista rezerwowa

33

Rydzyny Dolne 1A

Lista rezerwowa

34

Bychlew, ul. Dolina Pabianki 30A

Lista rezerwowa

35

Rydzyny 5E

Lista rezerwowa

36

Górka Pabianicka 53

Lista rezerwowa

37

Jadwinin 32F

Lista rezerwowa

38

Szynkielew 2

Lista rezerwowa

39

Piątkowisko, ul. Mosiężna 21

Lista rezerwowa

40

Kudrowice 35H

Lista rezerwowa

41

Pawlikowice 4

Lista rezerwowa

42

Hermanów 26A

Lista rezerwowa

43

Majówka 4

Lista rezerwowa

44

Gorzew 5 C

Lista rezerwowa

45

Bychlew 79 B

Lista rezerwowa