Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.10.16 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pabianice i jej jednostek organizacyjnych ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pabianice i jej jednostek organizacyjnych ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

 

Klucz publiczny oraz identyfikator postępowania dostępny jest pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=df84dabc-7a8f-4c83-bf11-f6ea11a6d123

PDFOgłoszenie o zamówieniu (256,20KB)
PDFOgłoszenie z MiniPortalu UZP (194,53KB)
DOCXKlucz publiczny i identyfikator postępowania (11,96KB)
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (270,00KB)
XLSXZał nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (27,60KB)
DOCXZał nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (20,98KB)
XLSXZał nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy (18,44KB)
DOCXZał nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (22,38KB)
DOCXZał nr 5 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (24,05KB)
DOCZał nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (82,50KB)
DOCZał nr 6.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy (443,00KB)
DOCZał nr 7 do SIWZ - potwierdzenie należytego wykonania (dokument składany na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona) (34,00KB)
DOCZał nr 8 do SIWZ - wykaz dostaw (dokument składany na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona) (38,50KB)
DOCZał nr 9 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ (38,00KB)
DOCXZał nr 10 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie (dokument składany wraz z ofertą) (34,00KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert (229,77KB)

PDFZawiadomienie o wyborze oferty (339,80KB)