Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.02.41.2020 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Pabianice, dnia 30.10.2020 r. 

OŚN.6220.02.41.2020

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Urząd Gminy Pabianice informuje o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ponownego rozpatrzenia postępowania z wniosku strony w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Porszewice I, na działkach nr ew. 108/10, 108/11, 108/13, 108/14 obręb Porszewice, Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki, woj. Łódzkie z wniosku Wiesława Drelicha – Archidiecezja Łódzka, reprezentowanego przez ATMO PROJEKT z dnia 20.01.2020 r.

W związku z powyższym informuję, iż na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298) zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Jednocześnie informuję, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w sprawie.

Z w/w aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 w Pabianicach w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia podania niniejszego pisma do wiadomości publicznej.