Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.11.26 - Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy w Pabianicach

 1. Otwarcie obrad XXXVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia „Rocznego planu współpracy na rok 2021 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – Nr XXXVI/A/2020
  2. wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice – XXXVI/B/2020
  3. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 – uchwała Nr XXXVI/C/2020
  4. określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2021 – uchwała Nr XXXVI/D/2021
  5. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 r. – Uchwała Nr XXXVI/E/2021
  6. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała XXXVI/F/2020
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024- Uchwała Nr XXXVI /G/2020
 6. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 7. Komunikaty i sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad sesji.