Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.05.06.2020 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Pabianice, dnia 27.11.2020r.

OŚN.6220.05.06.2020

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Urząd Gminy Pabianice informuje o zebraniu materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia wniosku Andrzeja Włodarczyka WŁODAN Sp. z o.o. Sp. k. (zmiana 01.07.2020 r.), reprezentowanego przez Joannę Ignar – Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny, ul. Łagiewnicka 54/56 91-463 Łódź o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowej wytwórni mas bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą w tym m.in. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie zakładu „Włodan” zlokalizowanego w Porszewicach 31 na działkach nr ew. 131/2, 132/3, 133/3, 136/1,137/1, 132/2, 133/2, 146/1, 147/1, 156/1, 138/2, 139, 134/3, 245/1, 148/1, 134/2, 142, 154/1, 141, 140/2, 152/1, 140/5, 140/4, 150/1, 149/1, 151/1 obręb 0019 Porszewice, Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki, woj. Łódzkie oraz 263/5, 263/6, 263/7, 263/8 obręb 20 Prusinowice, Gmina Lutomiersk, Powiat Pabianicki, woj. Łódzkie.

W związku z powyższym informuję, iż na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298) zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Jednocześnie informuję, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w sprawie.

Z w/w aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 w Pabianicach w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego pisma do wiadomości publicznej.