Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 129 § 1 i art. 130 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach wyznaczam dzień 18 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy za dzień 26 grudnia 2020 roku, z zastrzeżeniem § 2.
§ 2. Dla stanowiska kierowca autobusu szkolnego wyznaczam dzień 28 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy za dzień 26 grudnia 2020 roku.
§ 3. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach poprzez zamieszczenie przy liście obecności.
§ 4. Powiadomienie mieszkańców o dniu wolnym odbędzie się poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pabianice oraz na tablicy ogłoszeń i drzwiach wejściowych do budynku urzędu.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach.pdf (253,79KB)