Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/276/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Polska wolna od GMO”

Na podstawie Na podstawie art. 18b, w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w zw. z art. 20 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298) uchwala się , co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice dotyczącym petycji wniesionej przez Stowarzyszenie „Polska wolna od GMO” w sprawie następujących żądań: zaprzestania stosowania i rozpowszechniania szczepionki na SARS-Cov-2; dopuszczenia do mediów publicznych polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne oraz pokazują ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii; odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały narzucone w czasie roku 2020; deklaracji osobistego poniesienia wszystkich konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które są lub będą ofiarami ich fatalnych decyzji dotyczących masowych szczepień oraz polityki w związku z tzw. pandemią koronawirusa, Rada Gminy Pabianice uznaje, że:
1) zakres przedmiotowy petycji nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji Rady Gminy Pabianice;
2) właściwym w sprawie wysuniętych żądań jest Minister Zdrowia.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice do przekazania petycji do właściwości Ministra Zdrowia.
§ 3. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pabianice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch


 

 

PDF   Uchwała Nr XL/276/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Polska wolna od GMO”.pdf (137,31KB)

DOCXUzasadnienie XL/276/2021.docx (7,08KB)