Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane przestrzenne

Wersja poglądowa aktów planistycznych dostępna jest również pod adresem: http://pabianice.e-mapa.net/

Prezentowane ww. serwisie informacje o studium oraz planach miejscowych mają wyłącznie charakter poglądowy i nie mogą być dokumentem w rozumieniu przepisów prawa. Dane zawarte w serwisie oraz wygenerowane na podstawie systemu wydruki nie stanowią treści oficjalnej i nie mogą być stosowane w postępowaniach administracyjnych. Udostępnione w serwisie dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Generowane treści graficzne (mapy) mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności, szczegółowości oraz wpasowania wynikający m.in. z błędów kalibracji rastrów map analogowych wykonanych w różnych układach współrzędnych.

Zbiór danych przestrzennych obejmujący obszar gminy Pabianice udostępniony jest poprzez usługę pobierania ATOM dostępną pod adresem: https://mpzp.igeomap.pl/atom/ którą należy wczytać w aplikacji GUGIK: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/atomExplorer/

Zbiór danych przestrzennych dla studium dostępny jest w linku poniżej:

https://pabianice.e-mapa.net/legislacja/zbiorSUIKZP.php

Zbiór danych przestrzennych dla planów miejscowych dostępny jest w linku poniżej:

https://pabianice.e-mapa.net/legislacja/zbiorAPP.php

W tabeli poniżej udostępniono dane przestrzenne oddzielnie dla każdego aktu planowania przestrzennego w postaci: dokumentów elektronicznych GML, cyfrowych reprezentacji części graficznych aktów planowania przestrzennego z nadaną georeferencją w postaci plików GeoTIFF oraz uchwał w formacie PDF.

Nr planu APP/GML GeoTIFF Nr uchwały
00 0000_studium.gml 0000_Studium_Kierunki_2021.tif
0000_Studium_Uwarunkowania_2021.tif
XLIII/290/2021
01 0001_v01.gml 0001_p02_v01.tif
0001_p03_v01.tif
0001_p04_v01.tif
XX/166/1996
02 0002_v01.gml 0002_p01_v01.tif
0002_p02_v01.tif
III/15/1998
03 0003_v01.gml 0003_p01_v01.tif
0003_p02_v01.tif
0003_p03_v01.tif
0003_p04_v01.tif
0003_p05_v01.tif
0003_p06_v01.tif
0003_p07_v01.tif
0003_p08_v01.tif
0003_p09_v01.tif
VIII/63/1999
04 0004_v01.gml 0004_p01_v01.tif XX/188/2000
05 0005_v01.gml 0005_p01_v01.tif XXV/230/2001
06 0006_v01.gml 0006_p01_v01.tif XXXI/285/2001
07 0007_v01.gml 0007_p01_v01.tif XXXI/286/2001
08 0008_v01.gml 0008_p01_v01.tif XXXIV/311/2002
09 0009_v01.gml 0009_p01_v01.tif XXXIV/312/2002
10 0010_v02.gml 0010_p01_v02.tif XX/134/2004
11 0011_v01.gml 0011_p01_v01.tif XLIX/405/2014
12 0012_v01.gml 0012_p01_v01.tif XLIX/406/2014
13 0013_v01.gml 0013_p01_v01.tif XLIX/407/2014
14 0014_v01.gml 0014_p01_v01.tif LIV/461/2014
15 0015_v01.gml 0015_p01_v01.tif LIV/462/2014
16 0016_v01.gml 0016_p01_v01.tif XIV/139/2015
17 0017_v01.gml 0017_p01_v01.tif XVII/158/2015
18 0018_v01.gml 0018_p01_v01.tif XVII/159/2015
19 0019_v01.gml 0019_p01_v01.tif XVII/160/2015
20 0020_v01.gml 0020_p01_v01.tif XXIX/246/2016
21 0021_v01.gml 0021_p01_v01.tif XXIX/247/2016
22 0022_v01.gml 0022_p01_v01.tif XXXI/281/2016
23 0023_v01.gml 0023_p01_v01.tif XXXVIII/341/2017
24 0024_v01.gml 0024_p01_v01.tif XLVII/435/2017
25 0025_v01.gml 0025_p01_v01.tif XLVII/436/2017
26 0026_v01.gml 0026_p01_v01.tif LII/468/2018
27 0027_v01.gml 0027_p01_v01.tif LII/469/2018
28 0028_v01.gml 0028_p01_v01.tif LIV/501/2018
29 0029_v01.gml 0029_p01_v01.tif LIV/502/2018
30 0030_v01.gml 0030_p01_v01.tif LX/538/2018
31 0031_v01.gml 0031_p01_v01.tif LXIII/572/2018
32 0032_v01.gml 0032_p01_v01.tif XVII/140/2019
33 0033_v01.gml 0033_p01_v01.tif XVII/141/2019
34 0034_v01.gml 0034_p01_v01.tif XXV/192/2020
35 0035_v01.gml 0035_p01_v01.tif XXVIII/211/2020
36 0036_v01.gml

0036_p01_v01.tif
0036_p02_v01.tif

XXVIII/210/2020
37 0037_v01.gml 0037_p01_v02.tif XLII/280/2021
38 0038_v01.gml 0038_p01_v01.tif
0038_p02_v01.tif
0038_p03_v01.tif
XLII/281/2021
39 0039_v01.gml 0039_p01_v01.tif LII/340/2021
40 0040_v01.gml 0040_p01_v01.tif
0040_p02_v01.tif
0040_p03_v01.tif
0040_p04a_v01.tif
0040_p04b_v01.tif
LII/341/2021
41 0041_v01.gml 0041_p01_v01.tif
0041_p02_v01.tif
0041_p03_v01.tif
0041_p04_v01.tif
0041_p05_v01.tif
0041_p06_v01.tif
LXXVI/501/2023