Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.06.07.2020/2021 - Postanowienie o podjęciu postępowania zawieszonego

DOCX  OŚN.6220.06.07.2020/2021 - Postanowienie o podjęciu postępowania zawieszonego (13,83KB)
 

Pabianice, dnia 15.03.2021 r.

OŚN.6220.06.07.2020/2021

Postanowienie

 o podjęciu postępowania zawieszonego

Na podstawie art. 101 § 1 w związku z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298, 2320, z 2021 r. poz. 54, 187) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Tacakiewicz Sp. z o. o. Ferma Kresek Sp. k.. ul. Jeleniogórska 18B, 60-179 Poznań, reprezentowanego przez Magdalenę Żmidzińską ul. Inżynierska 41/6 53-228 Wrocław

postanawiam

podjąć zawieszone postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie Kompleksu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych o nr 282, 287/2, 290/2, 292/3, 237/4, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 284, 285, 286, 288, 289, 291/2, obręb Jadwinin-5, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie – postanowieniem Wójta Gminy Pabianice z dnia 20.01.2021 r. znak: OSN.6220.06.06.2020/2021

uzasadnienie

Inwestor poprzez swojego pełnomocnika złożył w dniu 09.03.2021 r. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Usunęło to przyczynę zawieszenia i dało podstawy do jego podjęcia.

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami
Sylwester Izbicki