Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.04.13 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie posiedzenie online 13 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00.

Tematy posiedzenia:

Opracowanie propozycji stanowisk dla Rady Gminy w sprawach:

  • wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 215/3 obręb …..;
  • wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 13/1, 13/2, 44/5, 44/2 obręb …..;
  • wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 49 obręb …..;
  • wniosku mieszkańca o uchylenie uchwały Nr XL/271/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice;
  • skargi na opieszałość Urzędu Gminy w Pabianicach w sprawie zanieczyszczenia odpadami pasa leśnego wzdłuż drogi krajowej nr 71 między przystankiem edukacyjnym Porszewice a Konstantynowem Łódzkim.