Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII/299/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112, 2320) oraz art. 250 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej, z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Hermanowie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XLIII/299/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV.pdf (135,11KB)