Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII/292/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22 lutego 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 212, art. 216 ust. 2, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XLIII/292/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22 lutego 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r..pdf (384,16KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLIII/292/2021.docx (15,13KB)

DOCXZałącznik nr 2 XLIII/292/2021.docx (14,97KB)