Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII/291/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XLI/277/2021 Rady Gminy Pabianice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/277/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice" do kwoty w wysokości 25.000,00 zł;
2) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice" do kwoty w wysokości 25.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XLIII/291/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XLI/277/2021 Rady Gminy Pabianice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r..pdf (136,95KB)