Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.04.30 - Porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Pabianice dnia 30 kwietnia 2021 r. (piątek) online o godz.10:00

 

 1. Otwarcie obrad XLIV  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej  sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 8. Podsumowanie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. użytku ekologicznego na terenie gminy Pabianice – Uchwała Nr XLIV/A/2021
  2. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach - Uchwała Nr XLIV/B/2021
  3. rozpatrzenia wniosku mieszkańca o uchylenie uchwały Nr XL/271/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice - Uchwała Nr XLIV/C/2021
  4. rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 49 obręb …. - Uchwała Nr XLIV/D/2021
  5. rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 13/1, 13/2, 44/5, 44/2 obręb …. - Uchwała Nr XLIV/E/2021
  6. rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 215/3 obręb …. - Uchwała Nr XLIV/F/2021
  7. rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice – Uchwała Nr XLIV/G/2021
  8. podniesienia udziału członkowskiego w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pabianicach - Uchwała Nr XLIV/H/2021
  9. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.- Uchwała Nr XLIV/I/2021
  10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024 - Uchwała Nr XLIV/J/2021
 10. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 11. Komunikaty i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad sesji.