Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.05.05 - Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy

 INFORMACJA

 

Informuję, że podczas sesji planowanej w miesiącu czerwcu, na której podejmowana będzie uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi odbędzie się również debata nad raportem o stanie gminy.

Raport zostanie przedłożony Radzie Gminy Pabianice na sesji dnia 28 maja 2021 r. o godz.10:00.

Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6 ,7, 8 ustawy z dnia o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) istnieje możliwość wzięcia udziału w debacie nad raportem przez mieszkańców gminy Pabianice w liczbie maksymalnie do 15 mieszkańców.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie, a także dane kontaktowe.

Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy Pabianice ul. Torowa 21 do dnia 27 maja 2020 r. w godz. od 8:00 do 14:00.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice
/-/Jerzy Błoch