Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV/306/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 229 pkt 3 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298, 2320, z 2021 r. poz. 54, 187), uchwala się co następuje:

§ 1. Skargę Pani DS na opieszałość Urzędu Gminy w Pabianicach w sprawie zanieczyszczenia odpadami pasa leśnego wzdłuż drogi krajowej nr 71 między przystankiem edukacyjnym Porszewice a Konstantynowem Łódzkim uznaje się za bezzasadną.
§ 2. Integralną część uchwały stanowi jej uzasadnienie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Pabianicach

Jerzy Błoch


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLIV/306/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice.pdf (283,38KB)

DOCXUzasadnienie XLIV/306/2021.docx (7,99KB)