Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.01.05.2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Pabianice, dnia 19.05.2021 r.

OŚN.6220.01.05.2021

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Wójt Gminy Pabianice informuje o zebraniu materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia wniosku Gminy Pabianice ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Mroza – Firma Handlowo-Usługowa PROMARK, Kwiatkowice ul. Łódzka 20, 98-105 Wodzierady o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie Drogi Gminnej nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka- Gorzew” mieszczącej się na działkach nr ew. 45/2, 22, 7/2, 6/2, 36, 2, 23/3, 23/4 – obręb 0003 Górka Pabianicka i 380/1, 380/3, 380/2, 381/2, 415/2, 385/1, 385/2, 386/1, 386/2, 387/2, 384, 201, 44 obręb 0002 Gorzew, gmina Pabianice, powiat Pabianicki.

W związku z powyższym informuję, iż na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Jednocześnie informuję, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w sprawie.

Z w/w aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 w Pabianicach w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego pisma do wiadomości publicznej.