Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.02.05.2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Pabianice, dnia 20.05.2021 r.

OŚN.6220.02.05.2021

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Wójt Gminy Pabianice informuje o zebraniu materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia wniosku Gminy Pabianice ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Mroza – Firma Handlowo-Usługowa PROMARK, Kwiatkowice ul. Łódzka 20, 98-105 Wodzierady o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie Drogi Gminnej nr 108023E na odcinku Pawlikowice I - Terenin” mieszczącej się na działkach nr ewid. obręb 0016 Pawlikowice: 59, 58/31, 125/1; obręb 0004 Hermanów: 204/2, 320, 318/2; obręb 0005 Jadwinin: 2, 95, gmina Pabianice, powiat Pabianicki.

W związku z powyższym informuję, iż na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Jednocześnie informuję, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w sprawie.

Z w/w aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 w Pabianicach w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego pisma do wiadomości publicznej.