Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.06.08 - Dostawa ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice.

Dostawa ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice.

Postępowanie powyżej 130 tys złotych, tryb podstawowy wariant 1, składanie ofert zgodnie z instrukcją w SWZ,

  • termin składania ofert: 16  17 czerwca 2021 godz 9.00 zgodnie z instrukcją zawartą w SWZ

PDFOgłoszenie o zamowieniu (89,48KB)
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (332,50KB)
PDFZałącznik Nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (88,76KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ – Projekt umowy dla części I (99,29KB)
PDFZałącznik Nr 2a do SWZ – Projekt umowy dla części II (98,72KB)
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ – Wzór Formularza ofertowego (169,61KB)
PDFZałącznik Nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (83,18KB)
PDFZałącznik Nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (91,84KB)
PDFZałącznik Nr 6 do SWZ – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy (76,86KB)
PDFZałącznik Nr 7 do SWZ – Wzór wykazu dostaw (79,99KB)
PDFZałącznik Nr 8 do SWZ - Link do postępowania oraz ID postępowania (36,69KB)

PDFOdpowiedzi na zapytanie do SWZ i zmiany SWZ - pismo z dnia 14.06.2021 r. (51,45KB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - po zmianach z dnia 14.06.2021 r. (90,89KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - po zmianach z dnia 14.06.2021 r. (170,24KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - z dnia 14.06.2021. (35,06KB)

PDFInformacja o kwocie w budżecie (43,44KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert (54,76KB)

PDFInformacje o wyborze oferty (82,50KB)