Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.07.09.2020/2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Pabianice, dnia 07.06.2021 r.

OŚN.6220.07.09.2020/2021

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Wójt Gminy Pabianice informuje o zebraniu materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez ANTEA POLSKA S.A, ul. H. Dulęby 5, 40-833 Katowice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi – Etap III na działkach ewidencyjnych nr. 411/2, 411/1, 411/3, 415/3 obręb Gorzew i 19/2, 13/1, 11/4, 12, 11/5, 13/2, 31/2, 44/5, 44/1, 44/4, 45/2, 49, 44/2, 359, 202/5, 361/2, 361/1, 360/1, 200, 201, 199, 143, 144, 133/2, 132/2, 131/2, 121/2 obręb Szynkielew, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie.

W związku z powyższym informuję, iż na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Jednocześnie informuję, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w sprawie.

Z w/w aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 w Pabianicach w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego pisma do wiadomości publicznej.