Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLV/311/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 28-05-2021 zmieniająca uchwałę nr XXXVI/252/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) uchwala się co następuje:

§ 1. Paragraf 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: Wyraża się zgodę na wykup na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości gruntowych położonych w Bychlewie składających się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 32/2 o powierzchni 0.2518 ha KW LD1P/00012206/8, 35/2 o powierzchni 0.0877 ha KW LD1P/00006095/1 oraz 35/3 o powierzchni 0,1940 ha KW LD1P/00006095/1 z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej księgą wieczystą LD1P/00021876/1 i LD1P/00021877/8, pozostającej w dyspozycji Gminy Pabianice.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Pabianicach

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XLV/311/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 28-05-2021 zmieniająca uchwałę nr XXXVI/252/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice.pdf (120,00KB)